Nappali képzés

Móri Táncsics Mihály Gimnázium
8060 Mór, Kodály Zoltán utca 2.
OM azonosító: 030181
Telefon/fax: 22/407-126
Email: tancsics@tmgmor.sulinet.hu
internet cím: http://www.tmgmor.hu
Intézményvezető: Birkás Krisztina
Pályaválasztási felelős: Dr. Kalmár Zoltánné

 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):

  • 2017. november 22.   17 óra
  • 2017. november 29.   17 óra

Induló képzési formák:

Tagozatkód:

0001

Osztály:

4 évfolyamos német nyelvi speciális

Induló osztályok száma:

0,5 osztály

Felvehető tanulók száma:

16 fő

Az oktatás sajátos jellemzője:

A német nyelv tantárgy magasabb óraszámban történő tanítása.

Oktatott idegen nyelv/nyelvek:

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a német, a második idegen nyelv az angol; szabadon választott idegen nyelv az orosz

Emelt szintű érettségire való felkészítés:

11. évfolyamtól matematika, magyar, történelem, angol, informatika, fizika, kémia, biológia, utazás és turizmus tantárgyak heti 2-2 órában választható összesen heti 4 órában.

Csoportbontásban tanult tantárgyak:

Angol, német, matematika, informatika

 

Tagozatkód:

0002

Osztály:

4 évfolyamos informatika speciális

Induló osztályok száma:

0,5 osztály

Felvehető tanulók száma:

16 fő

Az oktatás sajátos jellemzője:

Az informatika tantárgy magasabb óraszámban történő tanítása. A 9. évfolyamon gépírásoktatás.

Oktatott idegen nyelv/nyelvek:

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol, a második idegen nyelv a német, szabadon választott idegen nyelv az orosz

Emelt szintű érettségire való felkészítés:

11. évfolyamtól matematika, magyar, történelem, angol, német, informatika, fizika, kémia, biológia, utazás és turizmus tantárgyak heti 2-2 órában választható összesen heti 4 órában.

Csoportbontásban tanult tantárgyak:

Angol, német, matematika, informatika, gépírás

 

Tagozatkód:

0003

Osztály:

4 évfolyamos angol nyelvi speciális + 1 évfolyam nyelvi előkészítő angol nyelvből

Induló osztályok száma:

1 osztály

Felvehető tanulók száma:

32 fő

Az oktatás sajátos jellemzője:

Az előkészítő évfolyamon heti 18 óra idegen nyelv mellett heti 3 óra informatika; a további évfolyamokon az idegen nyelvi órák magasabb óraszámban.

Oktatott idegen nyelv/nyelvek:

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol, a második idegen nyelv a német, szabadon választott idegen nyelv az orosz

Emelt szintű érettségire való felkészítés:

11. évfolyamtól matematika, magyar, történelem, német, informatika, fizika, kémia, biológia, utazás és turizmus tantárgyak heti 2-2 órában választható összesen heti 4 órában.

Csoportbontásban tanult tantárgyak:

Angol, német, matematika, informatika

Felvételi:


Felvételi követelmény:

A tanulmányi eredményeken kívül a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményeit is figyelembe vesszük.

Felvételi pontszámítás módja:

Az iskola 50-50%-ban számítja be a hozott és a szerzett pontokat (a 8. osztály félévi tanulmányi eredmények átlaga és a központilag kiadott kompetenciaalapú feladatlapokkal megszerzett írásbeli vizsga eredménye).
Azonos összesített eredményt elérő tanulók esetén a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 40. § (3) alapján járunk el a másodlagos besorolás vonatkozásában.

 

 

 

 

 

 

 

Iskolánk:
Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra felkészítő nevelés folyik. Ezért legfontosabb célunk az alapkészségek igényes elsajátíttatása.
Hagyományaink ápolása mellett a mai kor kihívásainak megfelelő képzést kínálunk.
Erősségünk a magas színvonalú nyelvoktatás. Az idegen nyelvek közül az angol és a német nyelveket választhatják a hozzánk jelentkezők. A nyelvismeret elmélyítésére külföldi tanulmányi utak és cserekapcsolatok nyújtanak még külön lehetőséget.
Minden nyelvet tanuló diákunkat felkészítjük a középfokú nyelvvizsgára (igény szerint a felsőfokú nyelvvizsgára) tanórán, illetve előkészítő foglalkozásokon.
Napjaink igényeihez igazodik az informatikai ismeretek magas óraszámban való tanítása és a gépírás oktatása. Tanulóink ECDL vizsgabizonyítványt szerezhetnek iskolánk vizsgaközpontjában.
A későbbi pályaválasztást, továbbtanulást, illetve a munkaerőpiacon való elhelyezkedést segítheti az Utazás és Turizmus tantárgy oktatása is, amit diákjaink tanulmányaik utolsó két évében választhatnak.
A tanórákon kívül is sok lehetőséget kínálunk: sportkörök, kirándulások, a diákok igényei által összeállított előadások, szakkörök.
Várjuk azoknak a jelentkezését, akik sikeresen fejezték be az általános iskolát, fogékonyak az új ismeretekre és későbbi terveik között szerepel a továbbtanulás, a diploma megszerzése.

A következő sajátos nevelési igényű tanulók fogadására képes az iskola:
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdő tanulók).
A Köznevelési törvény 47. § (1) bekezdésében meghatározott tanulók esetében a szakértői véleményben megfogalmazott értékelési szabályokat alkalmazzuk.


Kollégiumi elhelyezés:

Biztosított

Tanórán kívüli lehetőség:

Diákönkormányzat által szervezett előadások, szakkörök, kézműves foglalkozások, szórakoztató programok.
Külföldi csereprogramokon, tanulmányutakon való részvételi lehetőség német és/vagy angol nyelv használatával.

Egyéb fontos információ:

Iskolánk ECDL vizsgaközpontként működik. Minden tanulónak lehetősége van nemzetközi számítógép-használói jogosítványt (ECDL bizonyítványt) szerezni.
Jelentkezni az általános felvételi eljárás keretében lehet.
A felvételt nyert tanulók beiratkozása: 2018. június 21.

Az írásbeli vizsgára és az iskolai felvételi eljárásba történő jelentkezési laphoz, kérjük, csatolják a szülői kérelmet a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozóan, illetve a szakértői véleményt is.

Felnőttoktatás:
A 16. életévüket betöltött, nem tanköteles tanulni vágyóknak lehetőségük van felnőttoktatás keretében, esti munkarendű képzésen érettségi bizonyítványt szerezni.

Copyright (c) 2009. Info-Sziget Web-Team. Ajánlott a Chrome, Firefox 3.5, Explorer 8 böngészõ 1024x768 felbontással, és 1Mb internetsebességgel.