Az ECDL (European Computer Driving Licence) – Európai Számítógép-használói Jogosítvány az EU által támogatott, egységes bizonyítvány, a felhasználói ismereteket hivatott igazolni. A bizonyítvány megszerzéséhez a jelöltnek hét vizsgamodult kell sikeresen teljesíteni. A vizsgák tetszőleges sorrendben és időbeosztással letehetők a regisztrálástól számított három éven belül, bármely akkreditált vizsgaközpontban. A vizsgaközpontok listája az ECDL honlapon olvasható (http://njszt.hu).

Az ECDL moduljai (ezeket a tananyag tartalmazza):

1.    Számítógépes alapismeretek
2.    Online alapismeretek
3.    Szövegszerkesztés
4.    Táblázatkezelés
5.    Adatbázis-kezelés
6.    Prezentáció
7.    Képszerkesztés

Amennyiben még nem rendelkezik vizsgakártyával, regisztrációra van szükség. A regisztrációt egyszer kell elvégezni, 3 évig érvényes. A regisztráció iránti igényt a tervezett vizsgaidőpont előtt legalább 15 nappal a vizsgáztatónál kell jelezni, a vizsgakártyát megrendelni. A kártyarendelés írásban, a vizsgáztatóknál beszerezhető megrendelőlapon történik. A kitöltött és aláírt megrendelőlapot a vizsgáztatónak kell leadni, és az árát befizetni.

2. A vizsgázó által megjelölt időpontban történő vizsgáztatás:
A tervezett vizsgaidőpont előtt legalább 15 nappal a vizsgáztatóval személyesen kell egyeztetni a vizsgaidőpontot. Sikeres egyeztetés esetén a vizsgáztatás iránti igényt írásban jelezni kell a vizsgáztatóknál beszerezhető jelentkezési lapon. A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot a vizsgáztatónak kell leadni. A jelentkezés csak a vizsgáztató visszaigazolásával válik érvényessé.
3. Jelentkezés meghirdetett vizsgákra
Az iskola által meghirdetett időpontokban tartott vizsgákra történő jelentkezés határideje a vizsga megkezdése előtt két nappal lehetséges. A vizsgára jelentkezést ebben az esetben is a személyes egyeztetést követően írásban kell jelezni a vizsgáztatóknál beszerezhető jelentkezési lapon. A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot a vizsgáztatónak kell leadni. A jelentkezés csak a vizsgáztató visszaigazolásával válik érvényessé.
Vizsga:
A vizsga csak a vizsgadíj befizetése után kezdhető meg, az érvényes vizsgakártya bemutatásával.
DÍJAK
REGISZTRÁCIÓ: (egyszer fizetendő, a vizsgakártya díja)
Felnőtteknek:
SELECT – Alapkártya (7 modul): 7500 Ft
SELECT START – Alapkártya (4 modul): 6000 FT

Tanuló vizsgakártya: Nappali tagozatos diákoknak:
SELECT – Tanuló vizsgakártya (7 modul): 5500 Ft
SELECT START – Tanuló vizsgakártya (4 modul): 4000 Ft

VIZSGADÍJAK:
Felnőtt: 3000 Ft/modul
Nappali tagozatos diákoknak: 1800 Ft/modul

ISKOLÁNKBAN AZ ECDL VIZSGÁZTATÁST VÉGZŐ TANÁROK:
Birkás Krisztina, Dr. Kalmár Zoltánné.

A vizsgákra jelentkezés határideje: a vizsga előtt két nappal!

A vizsgákra jelentkezés határideje: a vizsga előtt két nappal!
Érdeklődni lehet:
TMG telefonszámán: 22/407-126,
Cím: személyesen a vizsgáztató tanároknál,
Email: tancsics@tmgmor.sulinet.hu