A Móri Táncsics Mihály Gimnázium tantestületének névsora
a 2019/2020-as tanévben
 
1. Birkás Krisztina informatika-gépészmérnök-mérnöktanár
intézményvezető
2. Dr. Kalmár Zoltánné matematika-számítástechnika szakos tanár
ECDL vizsgaközpont kapcsolattartó
pályaválasztási felelős
„A Harmadik Évezredért” Alapítvány kuratóriumának tagja
intézményvezető-helyettes
3. Árvainé Gerstmár Szilvia német nyelv és irodalom szakos tanár,
nyelvi munkaközösség-vezető
9. AB osztályfőnök
4. Beleczné Fazekas Katalin történelem szakos középiskolai tanár, német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 
5. Csóka Jánosné magyar-német szakos tanár
6. Dankó-Fonyódi Henrietta angol-német szakos tanár
ifjúságvédelmi felelős
7. Értékes Szilvia német-orosz szakos középiskolai tanár 
8. Fiedler Albert Történelem, ember és társadalom műveltségterületi tanár, igazgatásszervező
10. AB osztályfőnök
tűz- és katasztrófavédelmi felelős
9. Gál Judit fizika-kémia szakos tanár
12. AB osztályfőnök
10. Gombásné Kada Tímea testnevelés-biológia szakos tanár
diákönkormányzatot segítő tanár
12. D osztályfőnök
11. Gombosné Kis Edit könyvtáros
12. Hizsák-Nagy Lívia biológia-kémia-környezettan szakos tanár,
természettudományi munkaközösség-vezető
13. Horváth Zsuzsanna magyar-történelem szakos tanár
„A Harmadik Évezredért” Alapítvány kuratóriumának elnöke
a „Séta”-program felelőse
humán munkaközösség-vezető
11. E osztályfőnök
14. Jánosi Márta angol nyelv és irodalom szakos tanár
10. D osztályfőnök
15. Kalincsák Márta angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
16. Nagy Andrea angol-földrajz szakos tanár
az Utazás&Turizmus program felelőse
11. AB osztályfőnök
17. Palesits Katalin okleveles angol tanár és okleveles német tanár
18. Simek Valéria angol nyelv és irodalom szakos tanár
„A móri gimnazistákért” Alapítvány kuratóriumának tagja
11. D osztályfőnök
19. Sipos Tamás magyar nyelv és irodalom szakos tanár, népművelő,
9/Ny osztályfőnök
20. Szabó Levente matematika-informatika-fizika szakos tanár
21. Szarka Viktória kémia-matematika szakos tanár
22. Turpinszky Miklósné kémia-matematika szakos tanár
9. D osztályfőnök
 
Óraadó pedagógusok
 
Molnár Endre – földrajz-rajz szakos tanár
Molnár-Pitka Veronika – gyógytestnevelő tanár
Pongrácz Gábor – testnevelő tanár
Tamaskovics Anikó – ének-zene szakos tanár
Feketsné Siklósi Ilona – gyógypedagógus 
Schmidt Franciska – gyógypedagógus 
Sós Viktória – fejlesztőpedagógus 
 
Oktatást segítő dolgozók
 
Fürész Attiláné – iskolatitkár, tankönyvfelelős
Grellné Régi Andrea – irodai alkalmazott
 
Technikai dolgozók
 
Szűcs Enikő – gondnok
Farkas Ferencné – takarítónő
Vécsei Lászlóné – takarítónő
Winklerné Válint Szilvia – takarítónő
Fekete Zalán – portás