A kuratórium elnöke:
Gombosné Kis Edit

 

 

A kuratórium tagjai:
Gyarmati László
Gyarmati László Péter
Dr. Kalmár Zoltánné
Menyhárt Lászlóné 

 

 

Talán már a nevébõl is látszik, hogy a jövõbe néz, a majdani diákok tudására, érdeklõdésének tágítására törekszik az az alapítvány, amit a legkorábbi ilyen szervezetek egyikeként hozott létre teljesen magánkezdeményezésként az egyik önzetlen Édesapa, Gyarmati László. 1992-ben mindkét gyermeke tanulója volt gimnáziumunknak. Természetesen azóta is legfõbb támogatóink olyan vállalatok, magánszemélyek, akiknek személyes kötõdésük van (volt) iskolánkhoz (pl. Prudent Kft, MORITEC Kft). Nem véletlen, hiszen az alapítvány kedvezményezettje a Táncsics Mihály Gimnázium.
Kezdettõl fogva fogadja – és ez legnagyobb bevételi forrása – a felajánlott személyi jövedelemadó 1%-át. Ezt ezúton is köszönjük.

Az elsõ években csak eszközvásárlásra, fejlesztésre volt lehetõségünk (scanner a számítástechnikai oktatáshoz, szakkönyvek, magnetofon), majd rendszeresen támogattuk az évenkénti szakkiállítások megtekintését.
Hozzájárulunk az iskolai stúdió fejlesztéséhez, a Fejér Megyei Diáknapokon való szerepléshez. Legutóbb a Sacra Corona címû magyar filmet nézte meg gimnáziumunk minden diákja és tanára az alapítvány jóvoltából.
1999 nyarán közhasznú szervezetté alakultunk. Továbbra is az intézmény, ill. egyes programok, területek támogatása a feladatunk (eszközvásárlás, sportkör, kulturális tevékenység, hagyományápolás).

A 3. évezred ma már a miénk is. Hogy az alapítvány is az maradjon, tegyünk meg érte, amit tehetünk. Támogassuk néha akkor is, ha már csak voltunk Táncsicsosok!

Az alapítvány számlaszáma: 11736044-20005485

Az alapítvány adószáma: 18480971-1-07