Iskolánkban fennállása óta a felnőtteknek is lehetőségük van az érettségi vizsga letételéhez szükséges ismeretek elsajátítására és az ezt igazoló bizonyítvány megszerzésére.
A tagozat, működése során, a mindenkori jogszabályokhoz és a tanulói igényekhez igazodva, többször átalakult. A levelező tagozatos, négy évfolyamos gimnáziumi képzés az igen népszerű, szintén levelező tagozatos, Szakmunkások Szakközépiskolájának bevezetése után háttérbe szorult. Hosszú időn át csak az említett három évfolyamos képzésre volt igény. A kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt, 2002-ben a Szakmunkások Szakközépiskoláját –népszerűsége ellenére – megszüntették, mivel az itt megszerezhető tudás nem felelt meg a Nemzeti Alaptanterv, illetve az új érettségi vizsga követelményeinek. Újra négy évfolyamos, levelező tagozatos osztályok indultak, majd 2008 szeptemberétől felmenő rendszerben tértünk át az esti tagozatos gimnáziumi oktatásra.
Jelenleg diákjaink (akik beiratkozáskor 18. életévüket már betöltötték) heti két alkalommal, hétfőn és kedden jönnek iskolába. A tanítás mindkét napon 14 óra 15 perckor kezdődik, és 19 óra 25 perckor fejeződik be. A kötelező érettségi tantárgyakat (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv) minden évfolyamon tanulják. A választható tantárgyak (fizika, kémia, földrajz, biológia, informatika) a végzősök órarendjében már nem szerepelnek.
Az esti tagozaton egy idegen nyelv oktatását tudjuk biztosítani. Mivel a hatályos jogszabályok szerint 2010 szeptemberétől a középiskolában kötelező tantárgy az angol nyelv, ezt tanítjuk.
Diákjaink minden tanévben négy alkalommal adnak számot tudásukról. A novemberi és a márciusi vizsga írásbeli, a januári és a júniusi írásbeli és szóbeli részből áll. Ezeken a vizsgákon tanulóink megszerzik az érettségin nagy könnyebbséget jelentő vizsgarutint.
Ahogy eddig, ugyanúgy most is arra törekszünk, hogy a hozzánk beiratkozóknak a munkarenddel összeegyeztethető időbeosztású, az aktuális elvárásoknak megfelelő tudást biztosító képzést nyújtsunk.